הישג משמעותי בבית הדין הארצי לעבודה – דחיית טענת יחסי עובד – מעביד ושלילת חיוב אישי כנגד לקוחות משרדנו

אנו גאים לעדכן אודות הישג נוסף למשרדנו, הפעם במסגרת דיון מאוחד של בית הדין הארצי לעבודה בשני ערעורים שהוגשו על פסקי דין בשתי תביעות אשר הוגשו כנגד לקוחותינו – חברה בתחום סליקת האשראי ובעל השליטה בה.

במסגרת שתי תביעות זהות, אשר הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, טענו התובעים כי הם 'עובדי החברה' ודרשו כי לקוחותינו יפצו אותם בסך של כ – 800,000 ₪, לרבות חיובו האישי של בעל השליטה בחברה.

הטענה שהעלינו, כי למעשה התובעים אינם עובדי החברה אלא שותפיו של בעל השליטה בה, ומשכך אינם זכאים לזכויות כלשהן מתחום דיני העבודה, התקבלה במסגרת תביעה אחת, ונדחתה במסגרת התביעה השנייה, המקבילה, ומשכך הוגשו שני ערעורים, אשר הדיון בהם אוחד.

לאחר קבלת מוצגים, טיעונים ואסמכתאות שהגשנו מטעם לקוחותינו, כמו גם לאחר שמיעת טענותינו במסגרת דיון במעמד הצדדים, פסק בית הדין הארצי, באופן חד משמעי, תוך קבלת מלוא טענותינו בעניין זה, כי לא התקיימו בין התובעים ובין לקוחותינו יחסי עובד מעביד וכן כי אין מקום לחיובו האישי של בעל השליטה בחברה.

אהבתם את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkedin

השאירו תגובה

סיפורי הצלחה נוספים