התייעצו איתנו:

חברה מסחרית גדולה במשבר קורונה זוכה בהיתר חריג לסיים העסקה לנוכח נסיבות כלכליות מצערות

הממונה על חוק עבודת נשים נענה לבקשת לקוחת משרדנו למתן היתר סיום העסקה. לקוחה  של משרדנו, חברה מסחרית גדולה, נאלצה, בנסיבות מגפת הקורונה, לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים בבקשה, אשר נוסחה על ידי משרדנו, למתן היתר פיטורים לאחת מעובדותיה. במסגרת הבקשה טענו, כי – לנוכח צמצום פעילותה של החברה בעטיו של משבר הקורונה …

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב