התייעצו איתנו:

תנית אי תחרות או חופש העיסוק?

כולנו מכירים את הסעיף הזה, שבדרך כלל מכונה 'תנית אי תחרות', זה ש'מסתתר' היכן שהוא בחלק האחרון של כל חוזה עבודה, בדרך כלל בצמוד לסעיפים של שמירת סודיות והוראות כלליות.

סעיף זה כולל, על פי רוב, איסור על העובד, בדרך כלל במהלך תקופה של 12 חודשים לאחר סיום העסקתו, 'להתחרות' במעסיק שלו, ובניסוח המקובל שלו מפרש 'תחרות' כיצירת קשר כלשהו עם כל לקוח, עובד, ספק, שותף של המעסיק, או ביצוע עבודה, כשכיר, עצמאי או שותף ב'תחום העיסוק' של המעסיק. 

האם הכנסת סעיף כזה לחוזה העבודה בהכרח מגנה עליך, המעסיק, מסיטואציה שבה מי שהיה, עד לא מכבר, עובד נאמן שלך, יהפוך, ברגע אחד, למתחרה הכי גדול שלך? זה ש'יגנוב' לך את הלקוחות ואולי אף עובדים שלך, ויינצל את הניסיון, הידע והקשרים שצבר אצלך על מנת לפגוע בעסק שלך?

האם פנייה לבית הדין, בבקשה להוצאת צו מניעה נגד עובד לשעבר, בנסיבות אלה, בהכרח תניב תוצאה חיובית?

אז זהו. שלא.

תנית אי תחרות

פסיקת בתי הדין, בכל הנוגע לשאלת תוקפה של תנית אי תחרות בחוזה עבודה, נעשית תוך איזון בין חופש העיסוק לו זכאי עובד, ובין רצון הלגיטימי של מעביד להימנע מפגיעה אפשרית בעסקו, כתוצאה של עזיבת עובד.

ההלכה כיום הינה כי יש להעדיף את האינטרס של המעסיק על פני זכות העובד לשעבר לחופש עיסוק, רק באותם מקרים בהם תנית אי התחרות הינה סבירה ומגנה בפועל על אינטרס לגיטימי של המעביד.

בהתאם, נקבע בפסיקה, כי בטרם יגביל בית הדין את עיסוקו של העובד, עליו לבחון האם התקיימו, בין השאר, הנסיבות הבאות:

קיומו של סוד מסחרי – נקבע כי יש להגביל את חופש העיסוק של עובד כדי למנוע ממנו מלהשתמש, שלא כדין ובחוסר תום לב, בסוד מסחרי השייך למעסיקו הקודם.

הכשרה מיוחדת – במקרה בו המעסיק השקיע משאבים ניכרים בהכשרת העובד, כגון מימון הכשרה מקצועית שלו, ניתן יהיה להגביל את חופש העיסוק של העובד למשך תקופה מסוימת.

תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק – יש לבחון האם העובד קיבל תמורה מיוחדת, כלומר – תוספת מוגדרת למשכורת שלו – עבור התחייבות מצדו שלא להתחרות בעתיד במעסיק הנוכחי.

סבירות ומידתיות – בית הדין יבחן את התחולה הגיאוגרפית של תנית אי התחרות (האם היא חלה על עיר מסוימת, או תקפה 'בכל העולם') ואת משך התקופה הנקובה בה. תקופת אי תחרות של שנה נחשבת, בדרך כלל, כסבירה.

קיומה של חובת תום הלב ואמון – יש לתת משקל לתום לבו של העובד – נקבע, כי ככל שתפקידו של העובד בכיר יותר, כך חובת האמון שלו כלפי מעסיקו הינה גדולה יותר.

חשוב לציין, בכל הנוגע לנסיבות שפורטו לעיל, כי לא מדובר ב'רשימה סגורה'. לכן, בית הדין ישקול כל מקרה לגופו, על פי מכלול נסיבותיו.

ניסוח תנית אי תחרות בחוזה עבודה, כמו גם על סעיפים רלוונטיים נוספים בהסכם הינה עניין מורכב, שצריך להתבצע על ידי עורך דין בעל ניסיון בהגנה על האינטרסים שלכם כמעסיקים.

אנחנו מזמינים אתכם לתאם איתנו פגישה למיקוד הצרכים שלכם

עו"ד דב קרנר 052-6371983

אהבתם את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkedin

השאירו תגובה

מאמרים נוספים

הסכם אופציות לעובדים

בשנים האחרונות חלו שינויים נרחבים במערך הסכמי העבודה הנהוגים בין מעסיקים לבין עובדים. אחד מהשינויים הבולטים בתחום מגולם בהסכמת העובדים לקבל אופציות למניות בחברה שבה

קרא עוד >

הסכמי רכישה ומיזוג

הסכמי רכישה ומיזוג החברה שלכם עומדת בפני קשיים כלכליים, או לחילופין נקרתה בדרככם הזדמנות עסקית קוסמת למכירת השליטה בה? החברה גדלה ואתם רוכשים חברות אחרות?

קרא עוד >

ניסוח הסכמי עבודה

הסכמי עבודה הינם נדבך חשוב בכל ארגון ומוסד, ללא הבדל גודל, סוג ישות כלכלית או תחום עיסוק. הסכמי עבודה הם למעשה החוזה המעגן את ההתקשרות

קרא עוד >

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב