התייעצו איתנו:

תעסוקה

מחלקת דיני עבודה במשרדנו מעניקה ליווי וייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני עבודה ותעסוקה הן למעסיקים והן לעובדים.

משרדנו מעניק למעסיקים ייעוץ משפטי שוטף בכל ההיבטים של דיני עבודה ובכלל זה ליווי בשלב המשא ומתן וניסוח הסכמי עבודה, פתרון משברים תעסוקתיים הליכי סיום העסקה, שימוע, הליכים משמעתיים, פיטורים והתפטרות, הכנת חוות דעת בנוגע לשלל הסוגיות העולות מהעסקת עובדים וכן התקשרויות עם קבלנים ונותני שירותים, יישומם ופרשנותם וכן עדכון בנוגע לחידושים והשינויים התכופים בתחום משפט העבודה, לרבות חידושי חקיקה ופסיקה.

במסגרת הייעוץ המשפטי הכולל לעסקים, מתמחה משרדנו במתן ייעוץ שוטף בכל ההיבטים המשיקים להעסקת עובדים, לרבות עקב שינויים מבניים וארגוניים, רכישת חברות, מיזוגים ומיזמים משותפים.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג מעסיקים ועובדים בהליכים משפטיים המתנהלים בבתי הדין האזורי והארצי בתחום דיני העבודה על כל רבדיו.

כמו כן, משרדנו מתמחה בייעוץ בנוגע לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, לרבות יישום חובות המעסיק וליווי בהליכים המוגשים נגד מעסיקים מכוח החוק וכן סיוע בקבלת היתרים שונים, כגון היתרים הנוגעים לעבודת נשים ולהעסקת עובדים זרים.

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב