התייעצו איתנו:

דיני עבודה

משפט מסחרי

משרדנו מעניק ליווי מלא ושוטף לתאגידים בכללם חברות מסחריות, שותפויות ואגודות שיתופיות. למשרדנו ניסיון רב ומגוון במתן ייעוץ, הן בדרך של הכנת חוות דעת והן בדרך של יעוץ בעל פה, בכל העניינים הכרוכים בפעילות החברה, ובכלל זה ייעוץ שוטף לדירקטוריון החברה, הכנת תכתובות ודיווחים מטעם החברה מול הרשויות השונות, וכן ניסוח, עריכה ואישור של פרוטוקולים והחלטות אסיפה כללית ודירקטוריון.

משרדנו מתמחה בעריכת חוזים עבור לקוחותינו מול צדדים שלישיים, החל מהסכמי שכירות, הפצה, אספקת שירותים, רישוי וזיכיון ועד עריכתם של חוזים מורכבים, בעברית ובאנגלית, בקשר למיזמים עסקיים הנוגעים לפעילות תאגידים, ובכלל זה הסכמי השקעה, הסכמי רכישות ומיזוגים.

כנדבך מרכזי של ליווי פעילות לקוחותינו העסקיים, עו"ד דב קרנר ממשרדנו מעניק ייעוץ שוטף בקשר להיבטים המורכבים הנוגעים להעסקת עובדים, המושפעים מדיני העבודה המשתנים תדיר, לרבות הכנה ועדכון של הסכמי העסקה, בחינת מערך נוהלי ההעסקה של החברה, הכנת חוות דעת וכן מתן מעטפת משפטית נכונה לשינויים מבניים וארגוניים בחברות, כגון רכישה, מיזוגים או פירוקים, גם בכל הנוגע להשפעתם על עובדיהם. כל זאת, על מנת לחסוך מלקוחותינו התמודדות מיותרת ויקרה עם תביעות משפטיות.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג לקוחותינו, הן לקוחות פרטיים והן לקוחות עסקיים, במסגרת תביעות כספיות מורכבות, בערכאות השיפוטיות השונות, לרבות הליכי בוררות וגישור, כמו גם במסגרת הליכים משפטיים הקשורים לדיני עבודה, והמתנהלים בבתי הדין האזורי והארצי לעבודה.

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב