תחומי עיסוק

למשרדנו ניסיון רב ומגוון במתן שירותים משפטיים לתאגידים, בכללם חברות מסחריות, שותפויות ואגודות שיתופיות, בכל העניינים הכרוכים בפעילותם השוטפת, בין השאר בהתאם למודל ייחודי המעניק ללקוחות המשרד ליווי מלא ושוטף ללא הגבלת שעות ובתעריף קבוע.

משרדנו מייצג את לקוחותיו במסגרת עתירות בבית הדין הגבוה לצדק, עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזיים וכן במסגרת הליכים משפטיים בפני ערכאות מנהליות אחרות מול רשויות השלטון השונות ובכללן משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים.

משרדנו מסייע לגיל השלישי ובני משפחותיהם להתמודד עם אתגרים כלכליים, בריאותיים ואחרים, בין השאר בדרך של  עריכת צוואות וייפוי כוח מתמשכים, קבלת  אפוטרופסות לגוף ו/או לרכוש ומתן ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה, הנוגע לגיל הפרישה.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי מקיף, למעסיקים ועובדים כאחד, בכל היבטי דיני העבודה, כולל ניסוח הסכמי עבודה, ליווי במסגרת שימועים, הכנת חוות דעת, סיוע בקבלת היתרים שונים וכן ייצוג בהליכים משפטיים מגוונים המתנהלים בבתי הדין לעבודה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול במגוון עסקאות מקרקעין כגון השכרה, שכירות, רכישה ומכירה של דירות עבור לקוחות פרטיים, ליווי בעלי קרקעות ויזמים בעסקאות ומיזמים של נדל"ן מסחרי, וכן ייצוג במסגרת פעולות והליכים משפטיים הקשורים לתחום המקרקעין.