התייעצו איתנו:

title-administrative_3

משפט מנהלי

המשפט המנהלי עוסק בנקודות ההשקה בין הפרט לרשויות השלטון השונות ובכללן המדינה עצמה, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים אחרים, לרבות בתי דין, ועדות חקירה ומבקר המדינה.

המשפט המנהלי מאפשר לאזרחי ותושבי המדינה לבקר, באמצעות ערכאות השיפוט המנהליות, את התנהלותן, שיקול דעתן והחלטותיהן של רשויות השלטון השונות, כאשר ביקורת זו מתנהלת על פי מערכת ברורה של כללים משותפים, להם כפופות רשויות אלה, מעבר למערכות הכללים הספציפיות, החלות על כל רשות ורשות (דיני התכנון והבניה, דיני מכרזים, דיני רישוי עסקים, דיני הסדרת עיסוק, דיני חופש מידע וכן הלאה).

לעו"ד דב קרנר ממשרדנו ניסיון רב שנים בניהול עתירות בבית הדין הגבוה לצדק, כמו גם ניהול עתירות מנהליות בבתי המשפט המחוזיים והליכים משפטיים בפני ערכאות מנהליות אחרות. בין היתר ניתן למנות ייצוג משפחות שכולות, נעדרים ושבויים מול משרד הביטחון ורשויות הצבא, ייצוג עותרים לקבלת מעמד אזרחי בישראל, הגשת עתירות לפי חוק חופש המידע, ייצוג גורמים פרטיים וציבוריים בהליכים משפטיים הקשורים לתכנון ובנייה, ייצוג רשויות מקומיות, ייצוג במסגרת מאבק על פתיחת שוק התרופות ללא מרשם למכירה מחוץ לבתי מרקחת, מאבק בתחנות הדלק הפיראטיות, ייצוג תלמידים ומשפחותיהם מול רשויות החינוך, ייצוג הפורום החילוני בעתירה נגד משרד החינוך וכן הלאה.

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב