התייעצו איתנו:

דיני עבודה

דיני עבודה

דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה במשרדנו, בראשה עומד עו"ד דב קרנר, מעניקה ליווי וייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה הן למעסיקים והן לעובדים.

משרדנו מעניק למעסיקים ייעוץ משפטי שוטף בכל היבטי דיני העבודה ובכלל זה ליווי בשלב המשא ומתן וניסוח הסכמי עבודה, הליכי סיום העסקה, שימוע, הליכים משמעתיים, פיטורים והתפטרות, הכנת חוות דעת בנוגע לשלל הסוגיות העולות מהעסקת עובדים, התקשרויות עם קבלנים ונותני שירותים, יישומם ופרשנותם וכן עדכון בנוגע לחידושים והשינויים התכופים בתחום משפט העבודה, לרבות חידושי חקיקה ופסיקה.

במסגרת הייעוץ המשפטי הכולל לעסקים, מתמחה משרדנו במתן ייעוץ שוטף בכל ההיבטים המשיקים להעסקת עובדים, לרבות עקב שינויים מבניים וארגוניים, רכישת חברות, מיזוגים ומיזמים משותפים.

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג מעסיקים ועובדים בהליכים משפטיים המתנהלים בבתי הדין האזורי והארצי בתחום דיני העבודה על כל רבדיו, ובכלל זה בייצוג לקוחותינו בהליכי ביניים כגון הליכים דחופים לקבלת סעדים זמניים וצווי מניעה.

כמו כן, משרדנו מתמחה בייעוץ בנוגע לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, לרבות יישום חובות המעסיק וליווי בהליכים המוגשים נגד מעסיקים מכוח החוק וכן סיוע בקבלת היתרים שונים, כגון היתרים הנוגעים לעבודת נשים.

לקבלת יעוץ משפטי

הפנייה שלך בדרך אלינו
נדבר בקרוב